NBA常规赛:猛龙胜灰熊

 • 时间:

 新华社发(邹峥摄)1月19日,猛龙队球员丹尼·格林(中)在比赛中庆祝得分。当日,在2018-2019赛季NBA常规赛中,多伦多猛龙队主场以119比90战胜孟菲斯灰熊队。当日,在2018-2019赛季NBA常规赛中,多伦多猛龙队主场以119比90战胜孟菲斯灰熊队。1月19日,猛龙队球员迈尔斯(右)在比赛中庆祝得分。新华社发(邹峥摄)在伯德看来,等到包括保罗·乔治在内的关键球员完全康复,步行者队会在下赛季取得进步。当日,在2018-2019赛季NBA常规赛中,多伦多猛龙队主场以119比90战胜孟菲斯灰熊队。新华社发(邹峥摄)1月19日,猛龙队球员布歇(左)在比赛中拼抢。

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 •  
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 •  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 •  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 •  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 •  
 

 

 
 
 

 

 

 •  

 

 
 
 •  
 
 
 
 
 
 
 •  
 
 •  
   

 

 
 
 
 
 
 
 •  
 

 

 
 
 
 
 

 

 •  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 •  
 
 
 

 

 
 •  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 •